Spotkanie z przewodnikiem w Sandomierzu. Spacer w góry szlakiem czerwonym

Atrakcje przyrodnicze :
- łupki kambryjskie
- murawy kserotermiczne
- dzikie rosarium
- różnorodny świat owadów
- wysiękowe źródlisko starego strumienia
- ptaki ciernistych krzewów
- ptaki wędrowne

Atrakcje krajobrazowe:
- widok na Dolinę Wisły
- widok na Kotlinę Sandomierską
- widok na wschodnią panoramę miasta

Możliwość przedłużenia wycieczki i zorganizowanie ogniska.

Wszystko pod opieką przewodnika.
Koszt usługi przewodnickiej - 220 zł./grupa

Za dodatkową opłatą obiad w centrum Starówki:
- dwa dania - od 21 zł od dziecka
- dwudaniowy obiad dla osoby dorosłej od 27 zł