Spotkanie z przewodnikiem w Sandomierzu. Spacer w góry szlakiem czerwonym

Atrakcje przyrodnicze :
- łupki kambryjskie
- murawy kserotermiczne
- dzikie rosarium
- różnorodny świat owadów
- wysiękowe źródlisko starego strumienia
- ptaki ciernistych krzewów
- ptaki wędrowne

Atrakcje krajobrazowe:
- widok na Dolinę Wisły
- widok na Kotlinę Sandomierską
- widok na wschodnią panoramę miasta

Możliwość przedłużenia wycieczki i zorganizowanie ogniska.

Wszystko pod opieką przewodnika.
Koszt usługi przewodnickiej - 220 zł./grupa

Za dodatkową opłatą obiad w centrum Starówki:
jedno danie/ dzieci do 3 klasy Szkoły Podstawowej od  12 zł od dziecka
- dwa dania - od 20 zł od dziecka

_________________

jedno danie/ dzieci powyżej 3 klasy Szkoły Podstawowej od 15 zł od dziecka
- dwa dania - od 20 zł od dziecka
- dwudaniowy obiad dla osoby dorosłej od 26 zł