100 lat krajoznawstwa w Sandomierzu


Obchody 1-2.10.2010r

     Polskie Towarzystwo Krajoznawcze powstało jako organizacja społeczna w okresie zaborów i jego głównym celem było podtrzymywanie tożsamości narodowej Polaków. Cel ten przyświecał założycielom sandomierskiego oddziału PTK. To Oni inicjowali krajoznawczą działalność edukacyjną, której uwieńczeniem było powołanie Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego, działalność wydawniczą, byli inicjatorami badań archeologicznych i założycielami Muzeum Ziemi Sandomierskiej PTK. Członkowie PTK należeli do najaktywniejszych obywateli uczestnicząc we wszystkich formach działań społecznych w Sandomierzu i w regionie. Stworzyli podstawy obsługi przyjeżdżających turystów, udostępnili w 1929 r Bramę Opatowską, byli pierwszymi ambasadorami Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej. Ta wspaniała działalność wynikała z patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny zgodnie z hasłem Towarzystwa "Przez poznanie do umiłowania kraju - przez umiłowanie do czynów ofiarnych".

Sandomierski Oddział PTTK prawie 100 lat służy przyjeżdżającym do Sandomierza turystom i jest miejscem, gdzie miłośnicy krajoznawstwa mogą realizować swoje pasje. Działalność statutowa Oddziału obejmuje m.in. współpracę ze szkołami poprzez szkolne koła PTTK, których członkowie biorą udział w imprezach turystyki kwalifikowanej Wypracowaliśmy takie formy, które cieszą się popularnością wśród odbiorców i jednocześnie służą pogłębianiu wiedzy krajoznawczej.

W ramach popularyzacji turystyki kwalifikowanej organizujemy rajdy piesze o różnym stopniu trudności, adresowane do różnych grup wiekowych. Nasze koła w Staszowie, w Stalowej Woli czy Grodzkie w Sandomierzu podejmują różnorodne formy aktywności turystycznej i krajoznawczej.

Zarząd Oddziału

Prezes Z. O.: - Marzena Kaczor

Wiceprezes: - Patryn Iwo

Sekretarz: - Marzena Martyńska

Skarbnik: - Kulita Elzbieta

Członek Z.O.: - Marek Juszczyk

- Zbigniew Wianecki

 - Alicja Śnieżyńska -Rożek

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z  "Kartą praw i obowiązków członka PTTK". Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym może nasz spis). Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Pamietać należy, że duża część oddziałów spotyka się tylko w określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.

Regulamin Sandomierskiej Odznaki Regionalnej

"Sandomierska Odznaka Regionalna" (SOR) ustanowiona została przez Zarząd Oddziału im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu dla uczczenia 100 - lecia jego istnienia.