Podziemna Trasa Turystyczna 15 832 08 43

Bogate miasta, zamożne mieszczaństwo, miało możliwość budowy wspaniałych domów mieszkalnych, kościołów, wznoszenia murów obronnych i innych budowli dla potrzeb miasta. W dawnych wiekach zamożność taką dawał rozległy handel, dobrze zorganizowane cechowe rzemiosło.

Średniowieczny Sandomierz leżał na szlakach handlowych, posiadał przywilej składu. Miasto było zasobne i mimo najazdu ludów ze wschodu, pożarów i innych klęsk, zawsze się odbudowywało. Kupcy sandomierscy zajmowali się handlem, sprowadzali towary z różnych stron, dostarczali je również kupcy przyjezdni. W celu magazynowania towarów potrzebne były składy.

Tatarzy trzykrotnie napadali na Sandomierz. W czasie drugiego najazdu w 1260 r. zdobyli miasto, spalili, a ludność zabrali w jasyr, bądź wymordowali. W czasie tego najazdu zamordowany został Piotr z Krępy, który dowodził obroną miasta.
Miał on córkę o imieniu Halina, którą uratował wierny sługa Boguchwał. Gdy przeszło lat kilkanaście, Halina wyszła za mąż za Janka z Pilawy, przyszłego kasztelana sandomierskiego.

 

W związku z 30 rocznicą oddania do użytku zwiedzającym Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu Oddział Miejski PTTK wspólnie z Delegaturą w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Instytutem Archeologii UMCS w pomieszczeniach Trasy przygotował wystawę archeologiczną: Zabytki archeologiczne z odkryć przypadkowych i badań ratowniczych w okolicach Sandomierza w latach 2006-2007.

Prezentowane zabytki pochodzą ze zbiorów Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Na wystawie zaprezentowano:

W tzw. korytarzu kuszników:

Groby ludności kultury pomorskiej (połowa I tysiąclecia przed ne) z Koprzywnicy i Krzczonowic; są to tzw. groby podkloszowe, w których przykrytą misą popielnicę zawierającą spalone kości zmarłych nakrywało dodatkowe duże naczynie odwrócone do góry dnem; ludność kultury pomorskiej przybyła w okolice Sandomierza z Wielkopolski i Mazowsza.